Writings
Tabernacle Cardiff

» Pregethau Cymraeg » Roedd Vernon Higham yn gweinidogaethu yn y Gymraeg ym Mhontardulais a Llanddewibrefi - ond pregethau mwy diweddar sydd ar gael » lawrlwytho neu gwrando

Date Type Bible Reference Title
27/10/2013 Other Datguddiad 3:20 Agorwch y drws
13/10/2013 Other Mathew 11:28 Gorffwys yr Enaid
22/09/2013 Other Actau 16:30 Beth sydd raid i mi ei wneuthur?
25/08/2013 Other Luc 10:42 Mair a Martha
17/06/2012 Other Actau 14:16 Agor ei Chalon
16/06/2013 Other Genesis 3:9 Pa le yr wyt ti?
28/03/2013 Other Eseia 53:3 Gwasanaeth y Pasg
25/10/2012 Other Galatiaid 6:7 Cwrdd Diolchgarwch
21/10/2012 Other Hebreaid 12:2 Pen-tywysog a Pherffeithydd ein ffydd
12/08/2012 Other Datguddiad 6:17 Dydd Mawr Ei Ddicter
05/08/2012 Other Rhufeiniaid 8:38 Efengyl Diogel
26/07/2012 Conference Pregethwr 9:12 Bywyd
22/04/2012 Other Titus 1:2 Y digelwyddog Dduw
30/10/2011 Other Esiea 1:18 Glendid Ysbrydol
16/10/2011 Other 2 Brenhinoedd 6:5 Pethau Benthyg
11/09/2011 Other Mathew 19:16 Athro Da
14/08/2011 Other 1 Timotheus 1:13-14 Mi A Gefais Drugaredd
07/08/2011 Other Mathew 16:25 Cadw Ei Fywyd
12/01/1990 Other Effesiaid 2:8-10 Llwybr Gras 12 Gras
11/01/1990 Other Ioan 14:1-6 Llwybr Gras 11 Cysur I'r Trist
10/01/1990 Other Datguddiad 21:3-4 Llwybr Gras 10 Croeso Duw
09/01/1990 Other Salm 23 Llwybr Gras 9 Y Bugail Da
08/01/1990 Other Ioan 10:27-30 Llwybr Gras 8 Yr Addewid
07/01/1990 Other 1 Ioan 5:11-13 Llwybr Gras 7 Sicrwydd
06/01/1990 Other 1 Pedr 1:1-5 Llwybr Gras 6 Yr Etifeddiaeth
05/01/1990 Other 1 Pedr 5:6-7 Llwybr Gras 5 Cysur Crist
04/01/1990 Other 1 Corinthiaid 2:2 Llwybr Gras 4 Croes Crist
03/01/1990 Other Rhufeiniaid 12:1-2 Llwybr Gras 3 Trugaredd Duw
02/01/1990 Other Hebreaid 12:23 Llwybr Gras 2 Edrych ar Iesu
01/01/1990 Other Philipiaid 4:6-7 Llwybr Gras 1 Tangnefedd Duw
29/07/2011 Conference Rhufeiniaid 3:23 Cyfiawnhad
01/08/1973 Conference Pregethwr 5:7 Ofna di Dduw
16/02/2003 AM Hebreaid 12:14 Heddwch a Sancteiddrwydd