Writings
Tabernacle Cardiff

» Five Minute Welsh Messages » Llwybr Gras (Deuddeg myfyrdod defosiynol)

Date Type Bible Reference Title
01/01/1990 Other Philipiad 4:6-7 Tangnefedd Duw
02/01/1990 Other Hebreaid 12:23 Edrych ar Iesu
03/01/1990 Other Rhufeiniad 12:1-2 Trugaredd Duw
04/01/1990 Other 1 Corintuiaid 2:2 Croes Crist
05/01/1990 Other 1 Pedr 5:6-7 Cysur Crist
06/01/1990 Other 1 Pedr 1:1-5 Yr Etifeddiaeth
07/01/1990 Other 1 Ioan 5:11-13 Sicrwydd
08/01/1990 Other Ioan 10:27-30 Yr Addewid
09/01/1990 Other Salm 23 Y Bugail Da
10/01/1990 Other Datguddiad 21:3-4 Croeso Duw
11/01/1990 Other Ioan 14:1-6 Cysur i'r Trist
12/01/1990 Other Effesiaid 2:8-10 Gras